Referensuppdrag

Fastighetschef på Svenska Kraftnät

Läs case
Referensuppdrag

Underhållsarbete på Bodens Energi

Läs case
Referensuppdrag

Säker avställning på Bodens Energi

Läs case
Referensuppdrag

Omorganisation på Borlänge energi

Läs case
Referensuppdrag

Ny strategiprocess på Mälarenergi

Läs case
Referensuppdrag

Underlätta avrop på ramavtal för inköpscentralen Sinfra

Läs case
Referensuppdrag

Vårdstödet - ett digitalt verktyg för att hjälpa till i en pågående pandemi

Läs case
Referensuppdrag

Externt stöd för en opartisk bedömning av prismodell och tjänstepaketering

Läs case
Referensuppdrag

Förstudie för ett ångande projekt

Läs case
Referensuppdrag

Modernisering av generator ger minskade underhållskostnader

Läs case