Med en kombination av god förståelse för kundens verksamheter, hur man påverkar människor och hur teknik kan tillämpas för digitalisering, automation och effektivisering kan vi ta ett helhetsgrepp kring vilka förändringar som bör ske på vilket sätt ur både en teknisk och organisatorisk synvinkel. På så sätt kan vi driva och utveckla industrins viktigaste framtidssatsningar och förmågor. Med välutvecklade produkter och tjänster skapar vi trovärdighet och gör oss till en attraktiv samarbetspartner och leverantör.


Tillsammans formar vi vad som är bäst för människa, teknik och affär

Sigholm Tech stöttar dig i strategi, verksamhetsutveckling & tekniska utmaningar
Vår samlade kompetens ger oss en unik helhetsförståelse kring de utmaningar som möter bolagen i branschen. Vi har en stark strävan att göra samhället bättre och arbeta för ökad hållbarhet. Omställningen till en fossilfri energiförsörjning och att inspirera, vägleda och skapa förutsättningar för att fånga möjligheterna i den digitala transformationen är frågeställningar som ligger oss varmt om hjärtat.

Sigholm Project är med & leder uppbyggnaden av framtidens hållbara samhälle
Sigholm Project tar sig an de komplexa projekten med mycket höga krav på ledarskap, kommunikativ förmåga och uppföljning. Att jobba aktivt med alla intressenter i så stora projekt som vi ingår i är helt avgörande. God planering och faktadriven uppföljning möjliggör att alla ser samma bild och att det går att hitta vägar framåt.

Att jobba på Sigholm

Genom att skapa en tydlig företagskultur där alla får vara med bygger vi en arbetsplats som är svår att ersätta.

En tydlig kultur som gör det möjligt att lyckas utveckla och utmana medarbetarna som leder till att vi blir attraktiva på marknaden och bidrar till ett starkt varumärke. Rätt person på rätt plats med rätt kunskaper och vilja skapar de bästa förutsättningarna för verksamheten och engagerade medarbetare. En individuell utveckling främjar balansen mellan olika kompetensprofiler. Människor som mår bra, presterar bra. En mångfald av idéer skapar nytänkande och framåtanda. Ambitionen att hitta och tillsammans göra något bättre. En arbetsplats att vara stolt över.

Läs mer om att jobba hos oss

Våra kunder - framtidens ledare inom energi & infrastruktur

Vi anser att alla organisationer och företag behöver ta ansvar för att bidra till en bättre morgondag. För oss innebär det att skapa innovativa lösningar och påverka samhällets utveckling i en positiv och hållbar riktning. Vi hjälper företag och aktörer som vill förverkliga sina idéer, drömmar och visioner. Tillsammans skapar vi strukturen, metoderna och verktygen för att ni ska lyckas.