Behov av förankring i organisationen 

Värmevärden stod inför en utmaning då de genom förvärv övertagit en verksamhet med ett 20-tal anläggningar med tillhörande nät. Detta innebar att det behövdes en förankring i organisationen men tidigare verksamhetsutvecklingsprogram hade inte detta varför en mer relevant och verksamhetsnära praktik behövdes. Kunden önskade därför få en ökad kunskap om verksamhetsstyrning genom värderingar och praktisk handledning vid implementeringen av olika verktyg, så som daglig styrning och 5S.


Utbildningar, implementering och strukturerat förbättringsarbete

Sigholm Tech utförde utbildningar av nyckelpersonal, värderingsbaserade utbildningar och workshops vid företagsgemensamma träffar. Efter det följde en implementering av arbetsflöden där strukturer och processer skapades samt inrättande av ett strukturerat förbättringsarbete. 


Arbetet ledde till etablerade principer

Den grupp av nyckelpersoner som utbildades och som genomförde implementeringen tillsammans med Sigholm Tech driver idag arbetet med verksamhetsutveckling och värderingsstyrning på ett självständigt sätt. Målet om att hjälpa kunden till egen förmåga uppnåddes. Därtill är de verktyg som implementerades för flera år sedan fortfarande levande i verksamheten. De har givetvis utvecklats, men vilar på etablerade principer. Mål som uppnåtts genom arbetet är bland annat lägre basproduktionskostnad, kortare revisioner, lägre projektavvikelser, bättre planering i underhållet och färre arbetsplatstillbud.

Artikeln publicerades: 18/03,2020
Presskontakt

Jennie Sträng

jennie.strang@sigholm.se
+46(0)70 862 97 26

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av vad som händer på Sigholm


Dela artikel