En avsaknad av den röda tråden

Mälarenergi upplevde att de saknade en tydlig röd tråd i nedbrytningen från deras koncernövergripande strategi och målkort till affärsområden, dotterbolag och koncernfunktioner. Det fanns ett antal övergripande planer och måldokument som varje verksamhet i teorin behövde ta hänsyn till vilket i praktiken innebar att verksamheterna tog hänsyn till det de själva visste om eller valde att utgå ifrån. De övergripande planerna blandade samtidigt koncernövergripande frågor och mål med affärsområdes- och dotterbolagsspecifika punkter vilket medförde en ytterligare komplexitet.


Ny process för formulering och nedbrytning

Uppdraget innebar att ta fram och implementera en ny process för formuleringen och nedbrytningen av strategier och mål inom koncernen. Lösningen innebär att bolaget årligen tar fram en gemensam övergripande koncernstrategi som sedan bryts ner till strategier, taktiska planer och målkort för koncernens affärsområden, dotterbolag och koncernfunktioner. Inom respektive verksamhet bryts sedan de övergripande målkorten ner till operativa målkort för avdelningar och enheter. På så sätt skapas en röd tråd i styrningen från koncernledningen till den operativa verksamheten där alla arbetar i samma riktning.


Tydlighet utan detaljstyrning

Mälarenergi har nu en tydlig process för formulering av strategi, taktik och mål som skapar en röd tråd från koncernnivå ner till avdelningar och enheter utan att detaljstyra verksamheterna.


Artikeln publicerades: 28/10,2020
Presskontakt

Jennie Sträng

jennie.strang@sigholm.se
+46(0)70 862 97 26

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av vad som händer på Sigholm


Dela artikel