Som ett led i den gröna omställningen samt en del av moderniseringen av befintlig anläggningspark, planerar Göteborg Energi att uppföra en ny bioeldad ångpanna, ca 177 MWt, i anslutning till befintligt Rya kraftvärmeverk, lokaliserat i Energihamnen i Göteborgs inlopp. Den nya pannan kommer anslutas till befintlig ångtubin i Rya KVV. Genom den aktuella investeringen kommer fossilbaserad produktion ersättas av förnybar produktion.

Förutom en ny ångpanna med inkoppling till befintlig turbin, innefattar projektet en komplett hantering av biobränsle samt allt därutöver som behövs innan det kompletta kraftvärmeverket står klart. Totalt kommer mellan 10 och 15 olika entreprenader att handlas upp.

Färdig anläggning under år 2025

Projektet jobbar med stort fokus på tidplanen, detta för att kunna fasa ut den fossilbränslebaserade värmeproduktionen så snart som möjligt. Under 2023 kommer mark att saneras, under 2024 utförs anläggningsarbeten för att i slutet av året lämna över färdiga bottenplattor till processleverantörerna för panna och yttre bränslehantering. Driftsättningen startas upp under tredje kvartalet år 2025 för att under slutet av samma år kunna leverera förnybar fjärrvärme till nät.

Vikten av samspel i projektgruppen

Projektgruppen har gemensamt antagit utmaningen med att uppföra anläggningen på rekordtid. Inget avkall ges på arbetsmiljö och kvalitet så för att klara detta behövs ett samspel utöver det vanliga mellan alla inblandade, inom beställargruppens organisation men lika viktigt är att samarbetet fungerar väl tillsammans med alla övriga intressenter. Det gäller t.ex. leverantörer, entreprenörer, myndigheter, närliggande verksamheter m.fl. Projektets inneliggande komplexitet i kombination med att skapa förutsättningar för väl fungerande samarbeten på många plan - det är förvisso den största utmaningen men det är samtidigt projektets största möjlighet.

Att bygga kraftvärme är komplext och förutom alla de olika teknikdiciplinerna behövs många viktiga stödfunktioner för att projektgruppen i slutänden ska kunna leverera en anläggning som uppförts utan olyckor och som ska leverera önskad prestanda och vara väl förberedd för förvaltningsfasen.

En viktig pusselbit till förnybar el- och värmeproduktion

Förutom att Biokraftvärme Rya är en viktig pusselbit i omställning till förnybar el- och värmeproduktion så är det en del av planen för att förnya anläggningsparken inom Göteborg Energi.

Sigholms varumärkeslöfte är "Vi optimerar samspelet mellan Människa, Teknik och Affär" och sällan har väl något passat in bättre än på det här projektet. Basen i projektet byggs av affären, av projektets effektmål. Ovanpå affären läggs ett komplext teknikpussel, det läggs av människor med såväl teknikkunskap som förmåga att bygga en fungerande organisation.

Här får vi på Sigholm möjlighet att kroka arm med Göteborg Energi på deras resa mot ett fossilfritt samhälle. Det gör oss stolta!

Artikeln publicerades: 24/04,2023
Presskontakt

Jennie Sträng

jennie.strang@sigholm.se
+46(0)70 862 97 26

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av vad som händer på Sigholm


Dela artikel