Förmågor: Det här är extra viktigt för oss


På Sigholm har vi identifierat flera förmågor som är centrala när det kommer till att skapa värde för oss själva, våra kunder och vår omvärld. Vi guidar våra kunder från ett ofta odefinierat nuläge mot en konkretiserad målbild, varför följande förmågor är extra viktiga för oss. Förmågorna samverkar tätt med våra ledord och tillsammans skapar de en grund att utgå ifrån


Reflektion 

Vi använder reflektion för att ständigt lära och utveckla oss själva och vår omvärld. Förmågan möjliggör för oss att kunna hantera och realisera värde ur varje situation som vi ställs inför, inte bara här och nu utan även i framtiden.


Kommunikation

En viktig del i att leda utveckling där bristande kommunikation ofta identifieras som en orsak till misslyckade förändringar. För oss är det grundläggande att alla Sigholmare är duktiga kommunikatörer för att engagera och samla fler goda krafter.


Aktivitetsplanering

Hos oss är intermelj förbjudna. Att ha system som kommunicerar är en grundförutsättning hos oss. Det bidrar till ett effektivt arbetsflöde och samverkan inom företaget. Vi kan fördela vår tid bättre och bli snabbare vilket leder till att inget riskerar att falla mellan stolarna.


Bildning

I ett led av ständigt lärande är bildning i bred bemärkelse viktigt för att skapa referensramar och ge nya perspektiv.


Problemlösning

Problemlösning är ett adelsmärke på Sigholm. Systematisk metodik kombineras med kreativitet och nytänkande för att identifiera gap och genomföra aktiviteter.


Teoretisk grund

Kunder kan lita på att våra processer och leveranser bygger på solid teori. Vi är väl inlästa på vetenskapligt beprövad kunskap inom våra respektive områden.


Artikeln publicerades: 15/08,2022
Presskontakt

Jennie Sträng

jennie.strang@sigholm.se
+46(0)70 862 97 26

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av vad som händer på Sigholm


Dela artikel