Från lättillgängligt och billigt till svårtillgängligt och kostsamt

Energikrisen och de rekordhöga elpriserna förändrar det sätt på vilket vi betraktar energianvändning och energitillgång. I Europa har energi gått från att vara lättillgängligt och billigt till att bli svårtillgängligt och kostsamt. Även om vi i Sverige inte har haft riktigt lika höga pristoppar som på andra håll i Europa så har prisuppgången ändå varit plötslig även hos oss. Med tanke på vår relativt höga elektrifieringsgrad i Sverige är det framförallt el som har hamnat i fokus.

-Förändringen på energimarknaden är irreversibel och påverkar alla delar av samhället - industri, hushåll såväl som transportsektorn, säger Arne Bergvik, energistrateg på Sigholm. Han fortsätter: Ta till exempel hushållen. En undersökning som Novus nyligen genomfört visar att två tredjedelar av hushållen har genomfört energieffektiviseringar under 2022. Hushållens medvetenhet har kraftigt ändrats och det innebär att hygienkravet för tjänster och produkter riktade till hushåll också har skiftat. Det utgör en utmaning för elhandlare och energibolag som nu snabbt måste skynda på digitaliseringen, automatisera sina processer och ta fram nya tjänster och produkter för fortsätta vara relevanta och behålla kundernas förtroende. Likadant har kraven ändrats inom industrisektorn. Energistrategi handlar om överlevnad och konkurrenskraft.

Krisen är svår - tillfälle att bygga förtroende och skapa långa affärsrelationer

På Sigholm betonar vi vikten av att hålla jämna steg med den förflyttning som nu sker i energisystemet. När förväntningarna på vad som är en bra partner och produkt förändras är det nödvändigt att hänga med.

"Det är hur du hanterar den här krisen som avgör ifall dina kundrelationer kommer räcka i 28 dagar eller i 28 år till."

-Energikrisen är för energisektorn vad pandemin var för hemmakontoret - en snabb förskjutning i definitionen av vad som är möjligt och till och med på vad som är hygienkrav. Vi hjälper våra kunder att identifiera och strategiskt positionera sig i den förändringen och på så sätt lägga grunden till långsiktiga affärsrelationer, både uppströms och nedströms i energisystemet, säger Arne Bergvik. Han fortsätter: Jag brukar säga att det hur du hanterar den här krisen som avgör ifall dina kundrelationer kommer räcka i 28 dagar eller i 28 år till. Krisen är svår, men samtidigt ett utmärkt tillfälle att lära sig, bygga förtroende och skapa långa, ömsesidigt nyttiga affärsrelationer anpassade till det nya energisystemet.

För att ta reda på mer om hur energikrisen påverkar din verksamhet och hur systemomställningen irreversibelt har ändrat din affärsmiljö, tveka inte att kontakta Arne Bergvik på Sigholm Markets & Strategy. Ta även del av våra erbjudanden på hemsidan: https://sigholm.se/erbjudande/markets-strategy

Arne Bergvik

arne.bergvik@sigholm.se

0703-832 859

Artikeln publicerades: 21/12,2022
Presskontakt

Jennie Sträng

jennie.strang@sigholm.se
+46(0)70 862 97 26

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av vad som händer på Sigholm


Dela artikel