Oscar Hult

Energiingenjör, Sigholm Tech

Kontaktuppgifter:

oscar.hult@sigholm.se

+46 70-290 05 60

Med ett stort intresse för optimering av energiproduktion

Oscar är energisystemsingenjör sedan 2023 på Sigholm. Med ett stort intresse för optimering av energiproduktion eftersträvar Oscar att minska energibranschens utsläpp. Hans kunskaper finns bl.a. inom linjäroptimering av energisystem, variationshantering och flexibilitet samt programmering i Python.< Tillbaka