Fredrik Josefson

Managementkonsult, Sigholm Tech

Kontaktuppgifter:

fredrik.josefson@sigholm.seFredrik har passion för att förbättra och effektivisera processer 

Fredrik har alltid haft ett stort intresse och passion för att förbättra och effektivisera processer och en vilja av att göra saker bättre. Kombinerat med erfarenhet av att snabbt sätta sig in i, och förstå, kundens verksamhet samt genom olika analyser identifiera problem och möjligheter resulterar det i åtgärder och förändringar som ger en hållbar lönsamhetsförbättring.

Hur hämtar du energi? "Det skiljer sig lite beroende på årstid. Men jag får alltid enegeri genom att träffa mina vänner, gärna kombinerat med att vara ute på havet, på golfbanan eller med skidor under fötterna."

Styrkor: "Jag har fått höra att jag sprider positiv energi i många de projektgrupper jag varit en del av. Jag är duktig på att analysera större datamängder och tycker att jag snabbt får en förståelse för helhetsperspektivet hos kunden."

Vilken låt hämtar du energi från? "Det mesta från The Ark, men måste jag välja en låt är det one of us is gonna die young."

Superkraft: "Om du någon gång behöver en partner i en glassätartävling, ring mig. Det finns inget stopp."< Tillbaka