Kristoffer Hermansson

Energisystemsingenjör, Sigholm Tech

Kontaktuppgifter:
kristoffer.hermansson@sigholm.se 

+46 76-290 88 06

Kristoffer är energisystemsingenjör med drifttekniska erfarenheter

 Kristoffer har under tiden på Sigholm arbetat ute i verksamheter med arbetsledning, revision, anläggningsutveckling, system/databashantering. Internt så har Kristoffer arbetat med energiberäkningar i plattformen Aurora By Sigholm.


Vad är det bästa med att jobba på Sigholm? "Variationen på arbetsplats, från intern utveckling till utveckling ute hos kund". 

Vad är ditt bästa minne på Sigholm? "Den första interna frukosten, innehållsrika presentationer med en erfarenhetsåterkoppling jag aldrig tidigare skådat.".

Hur hämtar du energi? "Det mesta på två hjul ute i naturen."

Styrkor: "Automatisera bort alla tråkiga och tidskrävande uppgifter, bred teknisk kompetens."

Vilken låt hämtar du energi från? "Enya - Only time."

Superkraft: "Fixa och laga saker."< Tillbaka