EnergiStrategiPodden är tillbaka för en 8:e säsong

I EnergiStrategiPodden för vi samtal med experter och ledande röster inom energibranschen för att utforska och analysera strategier och utmaningar.


Lyssna även där poddar finns.

Senaste avsnitt

#101 - Sezgin Kadir, Kraftringen

#100 - Truls Borgström, Regeringskanslitet, Elektrifieringsstrategin

#99 - Anna Höjer, Transdev

#98 - Helene Biström, chef Business Area Wind, Vattenfall

#97 - EnergiStrategiPodden fokuserar på INDUSTRIKLIVET med Klara Helstad, Energimyndigheten

#96 - EnergiStrategiPodden fokuserar på ENERGI 2022 med Erik Thornström, Energiföretagen

#95 - EnergiStrategiPodden fokuserar på ENERGI 2022 med Christian Schwartz, Mölndal Energi

#94 - EnergiStrategiPodden fokuserar på ENERGI 2022 med Niklas Johansson, kommunikationsdirektör LKAB

#93 - EnergiStrategiPodden fokuserar på ENERGI 2022 med Markus Wråke, vd Energiforsk

#92 - EnergiStrategiPodden fokuserar på ENERGI 2022 med Rickard Nordin, Energipolitisk talesperson C

#91 - EnergiStrategiPodden fokuserar på ENERGI 2022, Camilla Brodin, Energipolitisk talesperson KD

#90 - EnergiStrategiPodden fokuserar på ENERGI 2022 med Fridolf Eskilsson, Jönköpings energi

#89 - EnergiStrategiPodden fokuserar på ENERGI 2022 med Åsa Pettersson, Energiföretagen

#88 - Anna Werner, Svensk solenergi

#87 - Lars Zetterberg, IVL -forskare i utsläppshandel Svenska Miljöinstitutet

Avsnitt

#101 - Sezgin Kadir, Kraftringen

Släpptes kl: 10:00 - 28/04/2022
EnergiStrategiPodden · #101 - Sezgin Kadir, Kraftringen
I detta avsnitt

Ingen kommer satsa på kraftvärme igen. Det var en av kommentarerna i podden från en vd i SE4 under lågprisåret 2020. Sedan dess har mycket hänt och situationen i SE4 har varit historiskt ansträngd - med mycket höga elpriser till följd. I det här avsnittet träffar vi Sezgin Kadir, vd för Kraftringen, för att höra hur de nu resonerar när de i ett inriktningsbeslut signalerar att ny kraftvärme visst kan vara på gång i regionen. Vad behöver marknaden visa för att bli trygg med en sådan investering som ska stå i 40 år? Kraftringen ägs av kommunerna i Lund, Eslöv, Hörby och Lomma som alla vill se tillväxt. Etableringar som ESS och MAXIV skapar nya arbeten och ska integreras i energisystemet på ett smart sätt. Här har Kraftringen testat nya tekniker för att göra så mycket nytta av energiflödena som möjligt. Men det är inte bara stora nyetableringar som kräver nya lösningar. Förändringen av konsumenternas beteende och egen energiproduktion kommer ändra affärsmodeller och behov vilket leder företaget mot förändring. Hur riggar man sig för den nya marknaden och vilka förmågor behöver utvecklas för att kunna möta dessa behov? Detta och mycket mer i ett spännande avsnitt om Kraftringen.

#100 - Truls Borgström, Regeringskanslitet, Elektrifieringsstrategin

Släpptes kl: 10:00 - 21/04/2022
EnergiStrategiPodden · #100 - Truls Borgström, Elektrifieringsstrategin, Regeringskansliet
I detta avsnitt

Truls Borgström har varit regeringens samordnare i arbetet med att ta fram Elektrifieringsstrategin, vilken presenterades i början av året och är innehållsrik. Truls har lång erfarenhet från regeringskansliet, energifrågor och Europa. Genom tvärfunktionellt arbete inom regeringskansliet, med berörda myndigheter, regioner och näringsliv har 12 områden vaskats fram för att beskriva det mest prioriterade. Hur får vi ett samarbete som gör att allt som behöver hända sker? Hur sker förankring och planering så att centrala parter drar åt samma håll? Det här samtalet kretsar alltså kring område 1, 2, 11 och 12 i strategin: hur vi får människorna att hålla ihop.

#99 - Anna Höjer, Transdev

Släpptes kl: 11:00 - 14/04/2022
EnergiStrategiPodden · #99 - Anna Höjer Transdev
I detta avsnitt

Transdev är en av de stora kollektivtrafik-operatörerna i Sverige med både buss, båt och tåg i verksamheten. Anna Höjer är vd för Transdev Sverige och de vill ta en position som drivkraft för omställning till helt förnyelsebart. Samtidigt finns flera utmaningar på resan dit. Förändringen mot elektrifiering innebär både teknikskifte men också en förändring i affärsmodellerna. Kostnaderna blir annorlunda och distanserna blir annorlunda. Dessutom ansvarar Transdev för flera långa resor på väg - hur ska de göra då? Även inom spårbunden och sjöfartstrafik finns utmaningar som handlar om skatter och regelverk. I det här avsnittet möter vi alltså ett bolag som både påverkas av och driver för en omställning till ett netto-nollsamhälle.

#98 - Helene Biström, chef Business Area Wind, Vattenfall

Släpptes kl: 11:00 - 07/04/2022
EnergiStrategiPodden · #98 - Helene Biström, chef Business Area Wind, Vattenfall
I detta avsnitt

Den här veckan träffar vi Helene Biström som är affärsområdes chef för Vindkraft inom Vattenfall. Ett område som tycks få en allt större del av pengarna för tillväxt och som också ska lösa Europas behov av både förnyelsebart och självförsörjande. Helene navigerar en organisation som både ska våga ta risk för att utveckla ny teknik och kunna leverera lönsamhet i tighta projekt. Vilken roll kan vindkraften ta och vilken är den enskilt största tröskeln?

#97 - EnergiStrategiPodden fokuserar på INDUSTRIKLIVET med Klara Helstad, Energimyndigheten

Släpptes kl: 11:00 - 31/03/2022
EnergiStrategiPodden · #97 - EnergiStrategiPodden fokuserar på... INDUSTRIKLIVET med Klara Helstad, Energimyndigheten
I detta avsnitt

Industriklivet är en viktig satsning för regeringen som syftar att stimulera ny teknik eller andra innovativa lösningar som minskar direkta eller indirekta utsläpp i samhället. Klara Helstad har varit ansvarig för medlen sedan starten 2018 och ser ett allt större behov för staten att gå in och stimulera industrins satsningar. Omvärlden sätter extra tryck på att samhället ska ställa om och gruppen på Energimyndigheten är satta på uppdraget att sporra utvecklingen mot ett netto-noll-samhälle. Jobbar du inom energi eller industri är detta en viktig instans att känna till.

#96 - EnergiStrategiPodden fokuserar på ENERGI 2022 med Erik Thornström, Energiföretagen

Släpptes kl: 16:00 - 25/03/2022
EnergiStrategiPodden · #96 - EnergiStrategiPodden fokuserar på ENERGI 2022 med Erik Thornström, Energiföretagen
I detta avsnitt

Ny skattechock för energiåtervinning. Turerna kring avfallets roll och dess beskattning i energisystemet har varit intensiv. Ända sedan avfallsskatten infördes har den utreds och kritiserats i flera omgångar. Nu kommer ännu mer och vi låter Energiföretagens expert på frågan, Erik Thornström, förklara.

#95 - EnergiStrategiPodden fokuserar på ENERGI 2022 med Christian Schwartz, Mölndal Energi

Släpptes kl: 15:00 - 25/03/2022
EnergiStrategiPodden · #95 - EnergiStrategiPodden fokuserar på ENERGI 2022 med Christian Schwartz, Mölndal Energi
I detta avsnitt

Vad är summeringen från konferensen Energi 2022? Vi låter Christian Schwartz sammanfatta känslan för oss. I avsnitt 34 lät han oss förstå att elmarknaden är förlegad och hur den borde förändras. Ser han någon ljusning tro?

#94 - EnergiStrategiPodden fokuserar på ENERGI 2022 med Niklas Johansson, kommunikationsdirektör LKAB

Släpptes kl: 14:00 - 25/03/2022
EnergiStrategiPodden · #94 - EnergiStrategiPodden fokuserar på ENERGI 2022 med Niklas Johansson, LKAB
I detta avsnitt

Det är kanske viktigare än någonsin att vi ställer om. Niklas Johansson, kommunikationsdirektör för LKAB var med i avsnitt 53 av podden där han beskrev bolagets resa. Nu har det gått en tid och läget i världen har förändrats. Hur påverkar det?

#93 - EnergiStrategiPodden fokuserar på ENERGI 2022 med Markus Wråke, vd Energiforsk

Släpptes kl: 13:00 - 25/03/2022
EnergiStrategiPodden · #93 - EnergiStrategiPodden fokuserar på ENERGI 2022 med Markus Wråke, Energiforsk
I detta avsnitt

I höstas släppte Energiforsk en rapport om vägen mot ett fossilfritt samhälle. Det pratade jag och Markus Wråke, vd på Energiforsk om i avsnitt 69 av podden. Sedan dess har mycket hänt. Hur omvärldsspanar en i en sådant här läge?

#92 - EnergiStrategiPodden fokuserar på ENERGI 2022 med Rickard Nordin, Energipolitisk talesperson C

Släpptes kl: 12:00 - 25/03/2022
EnergiStrategiPodden · #92 - EnergiStrategiPodden fokuserar på ENERGI 2022 med Rickard Nordin, Energipolitisk talesperson C
I detta avsnitt

Som energipolitisk talesperson för C är Rickard Nordin ett känt namn som har varit med ett tag nu. Han var med i avsnitt 17 av podden och var även då mån om att få till stånd goda överenskommelser mellan partierna i riksdagen. Hur går det med den frågan?

#91 - EnergiStrategiPodden fokuserar på ENERGI 2022, Camilla Brodin, Energipolitisk talesperson KD

Släpptes kl: 11:00 - 25/03/2022
EnergiStrategiPodden · #91 - EnergiStrategiPodden fokuserar på ENERGI 2022, Camilla Brodin, Energipolitisk talesperson KD
I detta avsnitt

Nu närmar vi oss val samtidigt som vi är i ett akut läge att få förändringar till stånd på energimarknaden. Camilla Brodin var med i avsnitt 37 av podden och vi fångar henne för att höra vad hon tycker om regeringens förslag om vägen framåt. Finns samförstånd?

#90 - EnergiStrategiPodden fokuserar på ENERGI 2022 med Fridolf Eskilsson, Jönköpings energi

Släpptes kl: 10:00 - 25/03/2022
EnergiStrategiPodden · #90 - EnergiStrategiPodden fokuserar på ENERGI 2022 med Fridolf Eskilsson, Jönköping Energi
I detta avsnitt

Vi fångar upp Fridolf Eskilsson, vd på Jönköping Energi och ordförande för Energiföretagen. Hur ser han att omvärlden påverkar dagens frågor och utvecklingen framåt?

#89 - EnergiStrategiPodden fokuserar på ENERGI 2022 med Åsa Pettersson, Energiföretagen

Släpptes kl: 09:00 - 25/03/2022
EnergiStrategiPodden · #89 - EnergiStrategiPodden fokuserar på ENERGI 2022 med Åsa Pettersson, Energiföretagen
I detta avsnitt

Ledare för diskussionerna är Åsa Pettersson, vd för Energiföretagen och som var med i avsnitt 73 av podden. Även om det inte var länge sedan har mycket hänt sedan dess. Vi får en pratstund om läget i branschen.

#88 - Anna Werner, Svensk solenergi

Släpptes kl: 10:00 - 24/03/2022
EnergiStrategiPodden · #88 - Anna Werner, Svensk Solenergi
I detta avsnitt

Från 1,1 till 3 TWh redan till år 2024. En bransch med en tillväxt på 30-40 % där solenergi och de höga priserna har givit bränsle till intresset. Anna Werner är vd för Svensk Solenergi som samlar 270 medlemmar från alla de slag, och som har ett intresse för sol. I flera år har vi vant oss vid att priserna går ned men är den utvecklingen bruten nu? Kommer vi se flera samfälligheter som delar på installationer och hur bör beskattningen på egenproducerad el se ut? Det här och mycket mer i dagens avsnitt.

#87 - Lars Zetterberg, IVL -forskare i utsläppshandel Svenska Miljöinstitutet

Släpptes kl: 11:00 - 17/03/2022
EnergiStrategiPodden · #87 - Lars Zetterberg, IVL Svenska Miljöinstitutet
I detta avsnitt

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett stort forskningsorgan som arbetar inom hållbar miljö, hållbar omställning och hållbart samhälle. Lars Zetterberg har jobbat i många år med miljöforskning, något som bara blir allt mer sammankopplat med klimat och såklart, energi. Lars är också programdirektör för Mistra Carbon Exit som forskar på tekniska, ekonomiska och politiska möjligheter och utmaningar för att nå ett netto-nollsamhälle. Så, vi frågor oss vad det är för styrmedel i form av incitament och kostnader som behövs för att förändringen av vårt sätt leva, ska bli verklighet?EnergiStrategiPodden av Sigholm

Vi vet vilka tuffa utmaningar energibolagen står inför. Vi drivs av att få vara med och uppnå de globala målen med en hållbar och effektiv energiomställning.


Klicka här för att läsa mer

Arbetar du i branschen och vill vara med i podden?