Energistrategipodden - Sveriges ledande podcast inom energi

I Energistrategipodden för vi samtal med experter och ledande röster inom energibranschen för att utforska och analysera strategier och utmaningar.


Lyssna även där poddar finns.

Senaste avsnitt

#40 - Johanna Lakso, Power Circle

#39 - Daniel Badman, Svensk Vindenergi

#38 - Lotta Medelius-Bredhe, Svenska Kraftnät

#37 - Camilla Brodin, Kristdemokraterna

#36 - Tomas Kåberger, Professor i förnybar energi, Chalmers & ledamot för Klimatpolitiska rådet

#35 - Gustav Melin, Svebio

#34 - Christian Schwartz, Mölndal Energi

#33 - Azra Sapcanin, Årets Kraftkvinna

#32 - Ove Fredriksson (Mälarenergi), Per Everhill (Tekniska Verken) & Anders Fredriksson (Öresundskraft)

#31 - Kirsty Gogan & Eric Ingersoll, Lucid Catalyst - svenskt intro

#31 - Kirsty Gogan & Eric Ingersoll, Lucid Catalyst - english version

#30 - Reflektion med Henrik & Niclas, Sigholm Tech

#29 - Erik Brandsma, Jämtkraft

#28 - Anne Vadasz Nilsson, Energimarknadsinspektionen

#27 - Lina Yng, Energikontoret Mälardalen

Avsnitt

#40 - Johanna Lakso, Power Circle

Släpptes kl: 10:00 - 18/03/2021
EnergiStrategiPodden · #40 - Johanna Lakso, Power Circle
I detta avsnitt

Power Circle skapar nätverk och driver kunskap kring vad elektrifieringen för med sig i samhället - och vilka behov som uppstår därav. Här är Johanna Lakso VD och vi får låna hennes perspektiv för att se in i framtiden och vad den bär med sig för energisystemet. Hur ska delning av energi möjliggöras och vilken typ av digitalisering behöver elnäten gå igenom för att klara av framtidens marknad? Bland annat. Häng med!

#39 - Daniel Badman, Svensk Vindenergi

Släpptes kl: 10:00 - 11/03/2021
EnergiStrategiPodden · #39 - Daniel Badman, Svensk Vindenergi
I detta avsnitt

Vindkraften är på snabb frammarsch i vårt energisystem och får en allt större påverkan. Daniel Badman är VD för Svensk Vindenergi och ser hur verken blir allt bättre och kostnaderna sjunker. Samtidigt finns kritiska röster kring hur en snabb utbyggnad av vindkraft kan skapa osäkerheter i tillgången till el. Daniel hjälper oss reda ut begreppen.

#38 - Lotta Medelius-Bredhe, Svenska Kraftnät

Släpptes kl: 10:00 - 04/03/2021
EnergiStrategiPodden · 38 Lotta Medelius-Bredhe
I detta avsnitt

Lotta Medelius-Bredhe är generaldirektör för Svenska Kraftnät som med sin roll är mitt i förändringen av energisystemet. Det är historiska förändringar av efterfrågan av kapacitet och utbyggnad av nätet. Vad behöver hända och hur anpassar sig SvK till den här förändringen? Och hur var det med beredskapspengarna i Stockholm som diskuterats? Vad är gjort och varför?

#37 - Camilla Brodin, Kristdemokraterna

Släpptes kl: 10:00 - 25/02/2021
EnergiStrategiPodden · #37 - Camilla Brodin, Kristdemokraterna
I detta avsnitt

Med en tydlig röst inom kärnkraftsfrågan får vi lyssna till vad i dagens samhälle som Camilla Brodin, Kristdemokraternas energipolitiska talesperson, är bekymrad över. Hur tycker hon och Kristdemokraterna att vi ska bana vägen för ny teknik när Sverige ställer om energisystemet? Och vad anser hon om Anders Ygemans information till näringslivsutskottet om kapacitetsfrågan i Stockholm? Häng med!

#36 - Tomas Kåberger, Professor i förnybar energi, Chalmers & ledamot för Klimatpolitiska rådet

Släpptes kl: 10:00 - 18/02/2021
EnergiStrategiPodden · #36 - Tomas Kåberger, Professor i förnybar energi, Chalmers & ledamot för Klimatpolitiska rådet
I detta avsnitt

Tomas Kåberger sitter bland annat med som ledamot i Klimatpolitiska rådet men har flera roller inom svensk och internationell energimarknad. Här finns lång erfarenhet av utvecklingen av svensk energipolitik och hur den påverkas av förändringarna i omvärlden. Vad innebär det för utvecklingen i Sverige?

#35 - Gustav Melin, Svebio

Släpptes kl: 10:00 - 11/02/2021
EnergiStrategiPodden · #35 - Gustav Melin, Svebio

#34 - Christian Schwartz, Mölndal Energi

Släpptes kl: 10:00 - 04/02/2021
EnergiStrategiPodden · #34 - Christian Schwartz, Mölndal Energi
I detta avsnitt

Christian Schwartz ser behov av en ny marknadsmodell på elmarknaden för att uppnå krav på leveranssäkerhet. Och fjärrvärmen, ja den få kämpa under rådande omständigheter. Vi pratar även om Mölndal Energis framtidsplaner om noll kundupplevda elnätsfel.

#33 - Azra Sapcanin, Årets Kraftkvinna

Släpptes kl: 11:00 - 28/01/2021
EnergiStrategiPodden · #33 - Azra Sapcanin, Årets Kraftkvinna
I detta avsnitt

Azra Sapcanin på Eon blev innan jul utsedd till Årets Kraftkvinna. Vilken strategisk roll spelar jämlikhet och inkludering för energibranschen? Hur förhåller det sig till behovet av omställning. Azra är en förebild som beskriver hur hon tänker för att få in fler perspektiv i vardagen. Och varför det är viktigt.

#32 - Ove Fredriksson (Mälarenergi), Per Everhill (Tekniska Verken) & Anders Fredriksson (Öresundskraft)

Släpptes kl: 10:00 - 31/12/2020
EnergiStrategiPodden · 32 - Nyårsavsnittet
I detta avsnitt

Gott nytt år önskar vi från EnergiStrategiPodden med ett sammanfattande avsnitt med Tekniska Verken, Mälarenergi och Öresundskraft. Här får ni en sammanfattning av de viktigaste frågorna från året och en spaning fram emot 2021.

#31 - Kirsty Gogan & Eric Ingersoll, Lucid Catalyst - svenskt intro

Släpptes kl: 17:00 - 28/12/2020
EnergiStrategiPodden · #31 - Lucid Catalyst, svenskt intro
I detta avsnitt

I det här avsnittet tittar pratar vi om vilka förändringar det globala energi- och transportsystemet behöver gå igenom för att nå Parisavtalets mål. Vilken roll kan Små och Modulära Reaktorer (SMR) spela i omställningen. Två forskare; Eric Ingersoll och Kirty Gogan från företaget Lucid Catalyst, har analyserat detta.

#31 - Kirsty Gogan & Eric Ingersoll, Lucid Catalyst - english version

Släpptes kl: 16:58 - 28/12/2020
EnergiStrategiPodden · #31 - Lucid Catalyst, english version
I detta avsnitt

How do we go about delivering on the Paris agreement? What kind of policy and infrastructural changes do we need to boost? In this episode Eric Ingersoll and Kirsty Gogan from Lucid Catalyst, tells us about their findings analysing this. We discuss a newly released report "Missing Link to a Livable Climate" where they dive into the subject of how the supply chains need to change and how Small and Medium Reactors can play an important role in creating a sustainable world.

#30 - Reflektion med Henrik & Niclas, Sigholm Tech

Släpptes kl: 10:00 - 24/12/2020
EnergiStrategiPodden · #30 - Reflektion med Henrik & Niclas, Sigholm Tech
I detta avsnitt

Nu tar vi oss möjligheten att blicka både bakåt och framåt i poddens julavsnitt. Vi resonerar om vad vi hört, vad vi förstått och inte. Det har varit ett väldigt intressant år med många bra diskussioner. Niclas Sigholm och Henrik Näsström, båda på Sigholm, skapar julstämning genom att prata energimarknad. Hur kul som helst!

#29 - Erik Brandsma, Jämtkraft

Släpptes kl: 10:00 - 17/12/2020
EnergiStrategiPodden · #29 - Erik Brandsma, Jämtkraft
I detta avsnitt

Jämtkraft är ett regionalt energibolag som ägs av Östersunds, Krokoms och Åre kommun. Det är väldigt olika områden med avseende på behovsmönster och krav på flexibilitet. Erik Brandsma ser på de stora förändringar som energimarknaden står inför som en möjlighet, samtidigt som det innebär flera utmanande avvägningar att ta ställning till.

#28 - Anne Vadasz Nilsson, Energimarknadsinspektionen

Släpptes kl: 10:00 - 10/12/2020
EnergiStrategiPodden · #28 - Anne Vadasz Nilsson, Energimarknadsinspektionen
I detta avsnitt

Energimarknadsinspektionen (EI) har ett allt viktigare uppdrag i och med att energimarknaden blir allt mer komplex. Nya aktörer ska in och spelreglerna förändras. Mitt i allt detta står Anne Vadasz Nilsson som i åtta år styrt över myndigheten. Vi dyker ned i vilka förändringar som spelar störst roll på energimarknaden framåt.

#27 - Lina Yng, Energikontoret Mälardalen

Släpptes kl: 10:00 - 03/12/2020
EnergiStrategiPodden · #27 - Lina Yng, Energikontoret Mälardalen
I detta avsnitt

Hur mycket energieffektiviseringar kan vi göra? Hur viktiga är de för omställningen mot ett mer hållbart samhälle? Lina Yng företräder som vd en av de organisationer som jobbar med att driva på för smartare energianvändning.EnergiStrategiPodden av Sigholm

Vi vet vilka tuffa utmaningar energibolagen står inför. Vi drivs av att få vara med och uppnå de globala målen med en hållbar och effektiv energiomställning.


Klicka här för att läsa mer

Arbetar du i branschen och vill vara med i podden?