Case

Sammanslagning av Skövde Värmeverk och Skövde Elnät

Läs case
Case

Stark tillväxt skapade behov av digitalisering och rutiner i arbetsorderflöde

Läs case
Case

Praktisk Lean i fjärrvärme - För relevant och verksamhetsnära praktik

Läs case
Case

Ny prismodell gav stabilare intäktsström och ökad kundnöjdhet

Läs case
Case

Nya arbetsprocesser lyfte systemanvändningen för Bodens Energi

Läs case
Case

Organisatorisk transformation skapade tydlighet i alla processled

Läs case