Genom strukturerad problemlösning bryter vi ner och leder utmaningar inom produktionen till bättre resultat

En extern part som kvalitetssäkrar faktagranskning och hypoteser skapas samsyn kring alternativ och tester vilket gör att aktiviteter som leder mot målet blir tydligt fördelad och uppföljda. Sigholms vana att införa digitala verktyg för revisionsplanering och underhåll skapar stor nytta för våra industrikunder som får bättre underlag för beslut och en bättre samplanering mellan produktion och underhåll.

Sigholm utbildar inom Lean på ett praktiskt och jordnära sätt. Genom våra många konsulters industrivana förstår vi snabbt förutsättningarna ute i verksamheten och kan balansera dessa mot förändringsval och takt vid implementeringen. Sigholm har bland annat ansvarat för att balansera en större industris produktion med tydligt förbättrade ledtider och bättre uppföljnings som resultat. Känner ni att ni har behov av en generell kompetenshöjning inom Lean, förbättringsledning eller problemlösning? Sigholm har erfarna och uppskattade föreläsare inom området och vi sätter också upp anpassade Leanspel för att ytterligare konkretisera lärandet.


Verksamhetsutveckling

Vi hjälper våra kunder ta fram och förverkliga långsiktigt hållbara strategier utgående från var de står idag och de ambitioner som finns att utveckla verksamheten.

Läs mer

Projektledning

Vi lär oss kundens arbetsprocesser och tar därefter fram kundspecifika förbättringsförslag som vi hjälper till att driva igenom

Läs mer

Digitala lösningar

Med en tydlig struktur och metodik leder vi digitaliseringsprojekt för att effektivisera kundens verksamhet.

Läs mer

Kommunikation

Med branschspecifika anpassningar av underhållsstandarder i kombination med effektiva arbetsprocesser hjälper vi våra kunder öka tillgängligheten på sina anläggningar.

Läs mer

Energisystem

Vi stöttar energibolagen hela vägen från bränsleinköpet, genom anläggningen, till slutkundens faktura med utredningar och projektledning

Läs mer

En inblick i våra uppdrag

Säkra stopp hos Ena energi

Läs case

Intresserad av hur vi kan hjälpa din organisation?

Vi har jobbat både med planering, revision, drift och underhållsfrågor i många år. Vi tror att erfarenheten av att ha jobbat med driftfrågor är en stor fördel för att stötta en digitaliseringsresa hos våra kunder.

Låt oss kontakta dig

Niclas Sigholm

VD Sigholm Tech
+46(0)70 290 60 09
niclas.sigholm@sigholm.se

Isabell Stoor

VD Sigholm Projekt
+46(0)70 290 61 25
isabell.stoor@sigholm.se