Genom vår erfarenhet av offentliga aktörer agerar vi utvecklingspartner och strateger i frågor som rör stadsutveckling mot industrin

Funderar ni på hur just er stad är positionerad för att attrahera nya företag eller vill skapa bättre förutsättningar för nya samarbeten? Vi har systemförståelse för hur energisektorn, infrastrukturen och byggandet behöver hänga ihop som gör att våra kunder kan agera framåtriktat och fokuserat.

Digitalisering är en av våra kärnkompetenser och med vårt fina nätverk av kontakter inom tjänste- och plattformsleverantörer kan vi både hjälpa er skapa en digital strategi för att stötta näringslivet såväl som facilitera rätt typ av konferenser och möten för bättre samarbeten.

Genom vår erfarenhet av att ha byggt energianläggningar, hamn, badhus och andra samhällsviktiga tillgångar kan vi leverera analys i skärningspunkten mellan stadens behov och samhällets utveckling. Med oss som partner får ni trovärdiga och strukturerade planer för framtiden.

Intresserad av hur vi kan hjälpa din organisation?

Vi har jobbat både med planering, revision, drift och underhållsfrågor i många år. Vi tror att erfarenheten av att ha jobbat med driftfrågor är en stor fördel för att stötta en digitaliseringsresa hos våra kunder.

Låt oss kontakta dig

Niclas Sigholm

VD Sigholm Tech
+46(0)70 290 60 09
niclas.sigholm@sigholm.se

Isabell Stoor

VD Sigholm Projekt
+46(0)70 290 61 25
isabell.stoor@sigholm.se