Why

Vi skapar kraft i en hållbar transformation för att tackla vår tids utmaningar och bygga smarta, hållbara samhällen. Vi ger våra kunder och dess medarbetare verktyg och förmåga att höja kvalitet och effektivitet i sin verksamhet och därigenom skapa förändring för sina kunder.

How

Genom faktabaserad problemlösning & agil projektstyrning söker vi innovativa och modiga lösningar med förståelse för människa, teknik och affär. Med erfarenhet inom samhällsutveckling vet vi vilka utmaningar driftspersonal, beslutsfattare och vd:ar står inför. Detta vill vi hjälpa till med, leda förändringen och förekomma problem.

What

Vi utvecklar bolags lönsamhet och levererar tjänster för automation, effektivisering och digitalisering.

Vi vågar göra skillnad

Vi anser att alla organisationer och företag behöver ta ansvar för att bidra till resan mot ett hållbart samhälle. För oss innebär det att skapa innovativa lösningar och påverka samhällets utveckling i en positiv och hållbar riktning. Vi hjälper företag och aktörer som vill förverkliga sina idéer, drömmar och visioner. Tillsammans skapar vi strukturen, metoderna och verktygen för att nå en mer hållbar industri. Vårt hållbarhetsarbete utgår därför från vårt varumärkeslöfte - vi optimerar samspelet mellan människa, teknik och affär som förenas med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Med en kombination av god förståelse för kundens verksamheter, förändringsledning och hur teknik kan tillämpas för digitalisering, automation och effektivisering kan vi ta ett helhetsgrepp kring vilka förändringar som bör ske, och på vilket sätt, ur både en teknisk och organisatorisk synvinkel. På så sätt kan vi driva och utveckla industrins viktigaste framtidssatsningar och förmågor i rätt riktning.

På Sigholm genomsyrar våra ledord det vi gör inom verksamheten, i våra uppdrag men ocskå mot vår omgivning. "Våga göra skillnad" lyder ett av våra ledord vilket allierar med hur vi vill jobba med FN:s 17 globala mål för hållbarhet.

Inom vår verksamhet

Minimera vår negativa miljöpåverkan, upprätthålla en trivsam och inkluderande arbetsplats samt att driva verksamheten för att skapa en långsiktig ekonomisk hållbarhet.

I våra uppdrag

Hjälpa våra kunder att fatta goda beslut för en mer hållbar utveckling samt hjälpa dem att effektivisera sina verksamheter.

Mot vår omgivning

Använda vår kunskap och passion för det vi gör genom att sprida vårt budskap och vara en drivande samhällsaktör.


Vår filosofi

Ledord: Våra valda värderingar som ger oss vägledning

Läs artikel
Vår filosofi

Förmågor: Det här är extra viktigt för oss

Läs artikel