Strategiska tankar inför och operativ hjälp på plats

Genom att i förväg definiera mål och ämnen som är relevanta för debatten kan företag och organisationer optimera sin närvaro och påverkan under Almedalsveckan 2024. Det här kan vi hjälpa till med genom att bidra som:

Moderator: Leda diskussioner med erfarenhet och expertis inom relevant område

Att agera moderator på seminarier ger en chans att styra diskussioner och etablera expertis. Det har vi erfarenhet av. Genom att leda diskussioner kan vi aktivt påverka samtalet, involvera deltagare och vara lyhörd till det som sägs mellan raderna.

Paneldeltagande: Dela perspektiv från branchen tack vare vår bredd av energikunskap

Deltagande som paneldeltagare ger möjlighet att dela insikter och perspektiv med en bred publik. Med gedigen kunskap inmo olika delar av energimarknadens mikro- och makroperspektiv kan vi delge och delta i olika former samt bidra till en relevant diskussion.

Strategiska diskussioner inför evenemanget: Fördjupad inblick och strategiskt bollplank i era tankar

Att involvera externa perspektiv och diskutera strategier inför Almedalsveckan kan generera nya och djupare insikter. Detta kan hjälpa till att skapa en starkare närvaro och mer meningsfull påverkan. Det här kan vi hjälpa till med. Varför inte tänka helt nytt och annorlunda och skapa någonting som ingen annan tidigare gjort? Vi bollar gärna strategiska tankar med er.

Nedan finner ni en presentation av personer på Sigholm som är vana att leda och delta i processer, diskussioner, workshops och paneler

Kontakta någon av dem för att initiera ett samtal, helt förutsättningslöst över en kopp kaffe:

Katja Lindblom

Affärsutvecklare inom energiteknik

Med över 20 års erfarenhet inom fjärr- och kraftvärmebranschen har Katja en bred förståelse för utmaningar som kunddialog, teknik, tillförsel, ekonomi och juridik. Hon har hjälpt svenska energiföretag, samarbetat med branschföreningar och lett utbildningar inom området. Kontakta Katja för erfaren moderator eller paneldeltagare inom fjärrvärmefrågor.

Kontaktuppgifter
katja.lindblom@sigholm.se

Arne Bergvik

Energistrateg

Arne har en stark profil som föredragshållare och moderator med praktiska erfarenheter från både Europa och Sverige. Med lång bakgrund inom europeisk kraftproduktion, portföljhantering, marknadsanalys och strategisk rådgivning, har han en praktisk förståelse för energiutmaningar. Hans breda bakgrund ger honom förmågan att snabbt identifiera väsentliga frågor för producenter, handlare och konsumenter av energi. Med humor och anekdoter kommunicerar Arne komplexa ämnen på ett engagerande sätt, vilket ökar förståelsen och intresset hos publiken. Med över ett decennium på scenen hanterar han smidigt överraskningar och anpassar sig till olika sammanhang och publik. Arne är bl.a. frekvent förekommande i artiklar om el och energi i Dagens Industri.

Kontaktuppgifter
arne.bergvik@sigholm.se

Lukas Wärend Ewerlöf

Energistrateg

Lukas är en energibranschpionjär som alltid är påläst om energiteknik och energipolitikens senaste utveckling. Han har bred insikt inom kraftproduktion, kraftkonsumtion, flexibilitet, lagring och överföring. Genom jämförelser och anekdoter gör Lukas teknikförändringar begripliga och placerar dem i en större kontext. Behöver du en skicklig analytiker med djup systemkunskap för seminarier om energimarknadens utveckling eller teknikens roll i förändrade energisystem? Då är det Lukas du eftersöker.

Kontaktuppgifter
lukas.warend.ewerlof@sigholm.se

Niclas Sigholm

Strategikonsult

Niclas stödjer koncernledningar och styrelser genom att översätta omvärldens komplexitet till strategiska beslut. Han är en eftertraktad talare och analytiker för komplicerade frågeställningar. Med över 15 års erfarenhet av marknadsanalys inom energibranschen kopplar han samman marknadsförhållanden, teknik och organisation. Som ledare av EnergiStrategiPodden får han en bred palett över branschens utmaningar. Niclas är också en erfaren moderator och föreläsare med passion och exakthet. Exempel på moderatoruppdrag: Svebios årliga konferens, Svensk vind, Luleå energi, Svea Vind offshore m.fl.

Kontaktuppgifter
niclas.sigholm@sigholm.se

Hanna Tengelin

Strategikonsult

Hanna jobbar med att knyta samman omvärlds- och strategiförändringarna med förändringsresan som organisationer behöver ta sig an. Hon har en bred kompetens inom energisystemets olika delar kombinerat med mångårig erfarenhet inom förändringsledning och att skapa nyfikenhet, engagemang och struktur för nya arbetssätt och samverkansformer.  Söker ni en moderator eller deltagare till samtal om hur vi lyckas gå från ord till handling och skapa momentum och innovation i nya samverkanskonstellationer, då är det Hanna ni ska kontakta. 

Kontaktuppgifter
hanna.tengelin@sigholm.se