Vi är med och leder uppbyggnaden av framtidens hållbara samhälle

Våra projektledartjänster bygger på långsiktigt relationsbyggande där vi representerar beställaren som en oberoende part och högra hand genom hela resan, från behovsanalys till överlämning av projekt och drift. I våra uppdrag vill vi etablera en relation där vi utmanar beställaren att utvecklas och driva projekt mer effektivt genom ständiga förbättringsarbeten. Vår projektmetodik präglas av ett holistiskt angreppssätt där vi värnar om alla intressenter oavsett om det är före projekttiden, under eller efter projektavslut. Vår målsättning är att bidra till ekologisk-, social-och ekonomisk hållbarhet. I en alltmer komplicerad omvärld betyder det att vi vill skapa en förståelse för projektets hela livscykel, med hänsyn till alla parters olika behov och specifika avvägningar byggda på multidisciplinära kunskaper.
Våra branscher
Vår målsättning är att sammankoppla olika sektorer och aktörer och dess erfarenheter som leder till lärdom för nästa projektfas. På detta sätt kan vi skapa stor skillnad mellan segment och branscher.

Energi & industri

I våra uppdrag hjälper vi våra kunder att driva projekt från strategi till projektöverlämning och förvaltning med klimat- och energiomställningen i fokus. Med en föränderlig marknad så gäller det att vara flexibel och driva projekt i nära samarbete med alla aktörer.

Offentlig sektor & infrastruktur

Med gedigen erfarenhet av energi och flertalet projekt med klimat- och energimål har vi utvecklat badhus och energibolags byggnader och konstruktion. Våra projektledare är med och leder utvecklingen av infrastruktur för framtidens krav på hållbara samhällen.

Bygg & fastighet

Med morgondagens hållbara samhälle i fokus projekterar, byggleder och utvecklar våra projektledare fastigheter som ska hålla för en lång tid framöver. Tack vare våra tidigare projektgenomföranden och interna processer med gemensamma reflektioner håller vi oss uppdaterade på nya krav, regler och förhållningssätt.

Exempel på pågående projekt

Revionsledare, E.ON

På uppdag av E.ON Energiinfrastruktur innehar vi rollen som revisionsledare på E.ON kraftvärmeverk vid Högbytorp. Uppdraget omfattar hela revisioncykeln; planering, genomförande och efterarbete. Arbetet kring en revision är planeringsintensivt. Nio månader ägnas åt planering och förberedelser, så att arbetet skall flyta på under de tre veckor då revisionen genomförs. E.ON:s ambition är att varje revision skall bli bättre, vilket ligger i linje med Sigholms ledord, ”Planera, agera & iterera”. Efter revsionen kommer vi lägga tid på att gemensamt reflektera och extrahera lärdomar.

Projektchef och projekteringsledare, Bostads AB Mimer

På Öster Mälarstrand i Västerås finns en plan på att bygga 1 500 lägenheter där Bostads AB Mimer ska bygga 300 st i egen regi samt ett parkeringsgarage i två plan för ca 400 bilar. I detta uppdrag har Sigholm fått förtroendet att axla rollen som projektchef där Isabell Stoor arbetet leder vad gäller tex samordning mellan Mimers projekt och privata aktörer, ansvar för det övergripande arbetet med budget och tidsplanering samt logistik. Projektorganisationen är ett samarbete där vår projektledare Mustafa Aldoori fått i uppdrag att leda projekteringen. Uppdragsvolymen uppskattas till ca 5 000 arbetstimmar.

Projektledare för bioeldad ångpanna, Göteborg Energi

Göteborg Energi planerar att uppföra en ny bioeldad ångpanna, ca 177 MWt, i anslutning till befintligt Rya kraftvärmeverk, lokaliserat i Energihamnen i Göteborgs inlopp. Investeringen är ett led i den gröna omställningen där fossilbaserad produktion ersätts av förnybar. Med ambitionen att uppföra anläggningen på rekordtid ligger projektets fokus på tidplan, kvalitet och arbetsmiljö. Detta komplexa projekt rimmar väl med Sigholms varumärkeslöfte "Vi optimerar samspelet mellan Människa, Teknik och Affär" och vi på Sigholm är mycket stolta över förtroendet att få projektleda ett sådan viktig framtidsambition och att få kroka arm med Göteborg Energi mot ett fossilfritt samhälle.

Referensuppdrag

Förstudie för ett ångande projekt

Läs case
Referensuppdrag

Modernisering av generator ger minskade underhållskostnader

Läs case
Referensuppdrag

Tillbyggnad av lokaler för att möjliggöra bygget av Mälarenergis Block 7

Läs case
Referensuppdrag

Undervattenprojekt för att säkra en kylvattenkulvert från 70-talet

Läs case
Referensuppdrag

Förstärkning av ventilation för att minska luktproblem i Västerås

Läs case
Referensuppdrag

Ny ackumulator ska framtidssäkra för höga effekttoppar

Läs case
Se fler uppdragscase

Intresserad av hur vi kan hjälpa din organisation?

Isabell Stoor

Projektledare & vd Sigholm Project
+46(0)70 290 61 25
isabell.stoor@sigholm.se