Som för så många regioner i Sverige uppstod i mars månad en desperat situation för Region Västmanland med ett akut behov av skyddsutrustning till följd av coronapandemin. Lagret sinade snabbt och beslutet togs att starta upp en tillverkningslina av skyddsrockar och ta allmänheten till hjälp för att producera dessa. För att kunna genomföra detta behövdes ett snabbt och användarvänligt sätt för kommunikation och administration. Region Västmanland hörde av sig till oss på Sigholm och gav  i uppdrag att så snabbt som möjligt ta fram en webbsida med information om arbetspass och möjlighet för medborgare och vårdpersonal att anmäla sig för att hjälpa till i tillverkningen. 


Webbplatsen togs fram under en helg

På bara en helg togs webbplatsen vårdstödet.se fram. Ansvariga från Region Västmanland kunde därigenom själva lägga upp återkommande arbetspass och vem som helst kunde skapa ett konto och anmäla sig som volontär till passen. Alla arbetspass visades i en kalender med färgindikationer för att få en bild över när det fanns ett kritiskt behov av fler volontärer eller om tillräckligt många anmälda fanns. Varför vi på Sigholm blev tillfrågade för uppdraget var med förhoppningen om att vi skulle kunna lösa uppdraget på kortast möjliga tid. Uppdraget inkom en fredag eftermiddag med färdig leverans på söndagen.  


Kompetens som bidrar till samhällsnytta

Den här typen av uppdrag är ingenting vi brukar göra men med kunskap i organisationen ville vi göra vad vi kunde för att hjälpa till i en pågående pandemi. Uppdraget gav oss lärdomen att vår kompetens även kan bidra till samhällsnytta inom andra områden än våra primära där vi verkar i energibranschen. Det var kul att se hur ett snabbt ihopsatt tvärfunktionellt team så snabbt kunde lösa uppgiften, och hur våra kollegor ställer upp med kort varsel även under en helg. 


Se filmen för att få en sammanfattning över vad vi tagit fram till Region Västmanland:

Artikeln publicerades: 25/08,2020

Dela artikel