En generator i originalskick från 1963 som behövde moderniseras för att möta tillgänglighetsmålen 

Mälarenergis Genarator 2 har funnits med i verksamheten ända sedan år 1963. Generatorn hade rotor- och statorlindning i original och befann sig i ett dåligt skick. De senaste åren hade det inträffat ett flertal haverier och konditionen av generatorn klarade inte tillgänglighetsmålen om 90%. Målet för projektet om modernisering av generatorn blev därför att säkra tillgängligheten till år 2020, minska underhållskostnaderna samt trygga personsäkerheten på Block 2. Om moderniseringen inte hade genomförts skulle det kunna lett till stora material- och personskador.

Projektet delades upp i tre delmoment:

1. Omlindning av generatorer
2. Turbinåtgärder och montagearbeten
3. Ny magnetisering

Projektledaren från Sigholm hade ansvar för att planera, organisera, genomföra och följa upp projektet.


Ett tekniskt projekt med många ansvarsområden

Moderniseringen av generatorn var ett gediget tekniskt projekt. Vi tog intern hjälp av specialister inom området vilket gjorde att vi via detta samarbete kunde säkra ett lyckat projekt. Ansvarsområdena har varit breda och många för den aktuella projektledaren. Det har bland annat inneburit: 

 • Ansvara för samordning och kommunikation mellan verksamheterna och projektet.
 • Ansvarig för förstudie samt rekommendation av teknisk lösning.
 • Handla upp och kontraktera projektörer och tekniskt sakkunniga.
 • Planera, styra, leda och samordna projektering.
 • Ansvar för säkerställande av att granskning utförs i projektet enligt kravspecifikationer från uppdragsansvarig.
 • Ansvar för att entreprenör har erforderliga planer för så som kontrollplaner, kvalitetsplaner, arbetsmiljöplaner samt miljöplaner.
 • Upprättande av förfrågningsunderlag enligt lagen om LUF samt kontrakttecknande tillsammans med inköpsansvarig för erforderliga upphandlingar.
 • Upprättande och uppföljning av planer, så som för leveransomfattning, tid, ekonomi, resurser, kvalitet och HMS.
 • Ansvarig för kontakter gentemot entreprenörer och leverantörer med avseende på genomförandet av moderniseringen.
 • Ansvar för att kontraktera besiktningsmän och att det utförs.
 • Ansvar för utbildningar och överlämnande till verksamhet.
 • Ansvar för förhandlingar med entreprenörer.
Artikeln publicerades: 18/03,2020Projekttid: 2014 - 2017
Involverade från Sigholm: 2 st

Omlindning av generatorer
Turbinåtgärder och montagearbeten
Ny magnetisering
Tekniskt och komplext projekt.

Dela artikel