Från idé till renoverad anläggning

Mälarenergi stod inför en utmaning och behövde renovera en kylvattenkulvert från 1970-talet under hamnområdet. Större delen av entreprenaden bedrevs under vattnet i Mälaren med hjälp av tungdykare. 


Projektledarens ansvar för kommunikation, riskanalys och slutförhandlingar

Förutom planering, organisering och genomförande har projektledaren haft ansvar för kommunikation och samordning mellan verksamheterna och projekt samt projektering och rekommendation av teknisk lösning. Ansvar har även innefattat: 

 • Handla upp och kontraktera projektör.
 • Planera, styra, leda och samordna projektering.
 • Ansvar för säkerställande av att granskning utförs i projektet enligt kravspecifikationer från uppdragsansvarig.
 • Ansvar för att entreprenör har erforderliga planer för så som kontrollplaner, kvalitetsplaner, arbetsmiljöplaner samt miljöplaner.
 • Ansvarig för upphandling samt kontraktstecknande tillsammans med inköpsansvarig för erforderliga upphandlingar i projektet.
 • Upprättande och uppföljning av planer, såsom för leveransomfattning, tid, ekonomi, resurser, kvalitet och HMS.
 • Ansvarig för kontakter gentemot entreprenör med avseende på genomförandet av byggnationen.
 • Ansvar för att kontraktera besiktningsmän och att det utförs.
 • Ansvar för slutförhandlingar med entreprenörer.
 • Riskanalys av projektet.
 • Arbetsmiljö-utredning.


I projektet har 20 meter av kulverten renoverats, resterande 160 meter av kulverten undersöktes för utredning av skicket. 

Artikeln publicerades: 18/03,2020
Byggtid: 2018 - 2019

180 meter har undersökts
20 meter har renoverats
Undervattensentreprenad.

Dela artikel