Lysekil kommun, en medveten systemomställning som kan framtidssäkra Lysekil för företag och invånare.

Den globala energikrisen påverkar vårt samhälle och vårt näringsliv. Men det är också en signal till att agera. Lysekil anlitade Sigholm för en tidsbegränsad och riktad insats som stärkte insikterna i hela kommunen av energikrisens omfattning, dess effekter och hur den påverkar Lysekil. I analysen ingick en övergripande kartläggning av Lysekils styrkor, som är själva utgångsläget för hur Lysekil kan positioneras för att bli ännu attraktivare för företag och boende i framtiden. När samhälle, näringsliv och invånare pragmatiskt agerar tillsammans skapas förutsättningarna för en lyckad systemomställning och ökar motståndskraften mot framtida energikriser. Det säkrar i sin tur befintliga arbetstillfällen och lägger grunden för den framtida ekonomiska utvecklingen.

Energikrisen som katalysator för utveckling

För Europa är energikrisen ett uppvaknande. Vi kan inte lita på energileverantörer som hotar oss, och vi måste ta ett större ansvar och skaffa bättre kontroll över vår egen energisituation. Och hela samhället måste vara med på tåget. Sigholm har mycket goda insikter i vad energikrisen beror på, vilka effekter den får och vilka förflyttningar som olika energiaktörer gör för att förbättra sina förutsättningar. Sigholm hjälper till med konkreta förslag och kartläggning av vad som borde göras för skapa en ökad motståndskraft och stadigare grund för framtida utveckling. Omfattningen bestäms efter behov, från enskilda föredrag till längre samarbeten.

Artikeln publicerades: 01/08,2023

Dela artikel