Lysekil kommun - en medveten systemomställning som kan framtidssäkra Lysekil för företag och invånare

Den globala energikrisen påverkar vårt samhälle och vårt näringsliv. Men det är också en signal till att agera. Lysekil kommun har aktivt agerat för att hantera de utmaningar som den globala energikrisen har skapat och anlitade Sigholm för en tidsbegränsad och riktad insats som stärkte insikterna i hela kommunen av energikrisens omfattning, dess effekter och hur den påverkar Lysekil. I analysen ingick en övergripande kartläggning av Lysekils styrkor, som är själva utgångsläget för hur Lysekil kan positioneras för att bli ännu attraktivare för företag och boende i framtiden. När samhälle, näringsliv och invånare pragmatiskt agerar tillsammans skapas förutsättningarna för en lyckad systemomställning och ökar motståndskraften mot framtida energikriser. Det säkrar i sin tur befintliga arbetstillfällen och lägger grunden för den framtida ekonomiska utvecklingen.

Energikrisen som katalysator för utveckling

För Europa är energikrisen ett uppvaknande. Det går inte att lita på energileverantörer som hotar oss, ett större ansvar krävs och det behövs bättre kontroll över energisituationen. Och hela samhället måste vara med på tåget. Lysekil kommun har nu fått goda insikter i vad energikrisen beror på, vilka effekter den får och vilka förflyttningar som behövs göras för att förbättra sina förutsättningar.

Artikeln publicerades: 01/08,2023

Dela artikel