Stockholms Hamnar, ett bolag ägt av Stockholm stad, är en av världens största passagerarhamnar och en av Sveriges största godshamnar. Bolaget äger anläggningar och fastigheter i anslutning till deras hamnverksamhet i Stockholm, Kapellskär, Nynäshamn och Stockholm Norvik. Bara i Frihamnen uppgår lokalytan som förvaltas till 127 000 kvm. Varje år anländer cirka 9 000 fartyg till Stockholms Hamnar, där 9 miljoner ton gods passerar. Det motsvarar 25 fartygsanlöp dagligen och över 30 000 passagerare som går igenom hamnarna varje dag.

Nytt avtal enligt Aff

Avtalet gällande lokalvård var på väg att löpa ut och Stockholms Hamnar behövde därför anlita en senior konsult med gedigen erfarenhet av upphandlingar baserat på Aff (Avtal för fastighetsförvaltning). Därutöver ställdes krav på erfarenhet av städupphandlingar enligt Aff/ABFF15 (inkl Kontrakt, Övergripande tjänstekrav och Tjänstebeskrivningar) samt av fastighetsdriftsentreprenader. Sigholm, som kände Stockholms Hamnar från tidigare uppdrag, var införstådd med kundens målsättning med entreprenaden och tog fram en kravspecifikation som matchade behovet. 

En hållbar städentreprenad

Projektet landade i att en funktionsentreprenad, för avtalsområde städ baserat på Aff, var mest lämpat för att nå målbilden om en hållbar städentreprenad som upprätthåller trivsel och god arbetsmiljö för såväl brukare, hyresgäster och medarbetare. Då Stockholms Hamnar är ett offentligägt bolag omfattas bolaget av LoU (Lagen om offentlig upphandling). 

Vikten av konsultstöd för kritisk verksamhet

Sigholm erbjöd ett löpande och engagerat konsultstöd och rådgivning under hela upphandlingsskedet, från framtagning av dokumentation till utvärdering och implementering. För Stockholms Hamnar är de största utmaningarna kopplade till den speciella verksamheten - en kritisk verksamhet med krav på korta inställelsetider där kundupplevelse och nyckeltal är viktiga parametrar att uppfylla. Uppdraget innefattade även vägledning och stöd kopplat till tidigare upphandlad förvaltningsentreprenad och förbättringsåtgärder för avtalsuppföljning

Artikeln publicerades: 10/07,2023

Dela artikel