Framtagning av intäktsanalys

Varje år utför Stockholm Exergi ett prisprojekt där Sigholm Tech i år agerade projektledare. Vi har analyserat fjärrvärmepriset för kommande år och undersökt om prisnivå eller prismodell behöver korrigeras enligt gällande affärsplan och konkurrerande uppvärmningsalternativ. Arbetet omfattande normalprislistan, samtliga tillval och paketering av tjänster.


Stöd för att driva processen kring prismodeller och tjänstepaketering

Sveriges största fjärrvärmeleverantör har en gedigen kompetens och kunnig personal för att prissätta fjärrvärmeleveranserna och ta fram nya tjänster som efterfrågas av kunderna. Däremot önskade de extern hjälp för att driva prisprojektet för att bestämma prisnivåer och få dem beslutade i ledningsgrupper och i Prisdialogen. Likaså önskade de en smidig paketering av ett antal populära tjänster som såldes separat, men som nu skulle säljas i ett tjänstepaket för att kunderna skulle uppleva ett högre prisvärde.


Med tät uppföljning och noggrann planering kunde nya konkurrenskraftiga priser beslutas på alla nivåer

Med veckovis uppföljning och tydlig aktivitetsfördelning kunde projektet fortlöpa på ett bra sätt. Många delar inom Stockholm Exergis organisation var inblandade för att ta hänsyn till marknadsmässiga, juridiska, kommunikativa och organisatoriska aspekter. När tvärfunktionella avdelningar och affärsområden ska samarbeta om gemensamma affärer kan ibland olika viljor hämma framdriften, men med extern och opartisk hjälp blev både framfarten och resultatet bättre än förväntningarna.


Både nöjda beställare och kunder

Resultatet levererades inom utsatt tid och alla inblandade upplevde Sigholm Tech som en kompetent och driven partner som hade lätt för att bilda sig en uppfattning om situationen och snabbt skaffa sig en förståelse för vilka utmaningar och möjligheter som råder på den lokala värmemarknaden i Stockholm.


Artikeln publicerades: 16/07,2020Projektet innefattade följande delar: 

  • Verksamhetsutveckling
  • Förändringsledning
  • Energiutredning
  • Affärsutveckling
  • Revidering av fjärrvärmepris
"Sigholm Tech har varit ett fantastiskt stöd i vårt prisarbete och har tillfört kompetens, nya infallsvinklar, en stor portion tålamod och tillfört en god stämning med positiv inställning. Många stora steg har tagits och konsultens erfarenheter från andra bolag har varit mycket värdefulla."

- Per Elfving, chef Analys & Utveckling, Stockholm Exergi

Dela artikel