Förstärkning inom hållbar fastighetsutveckling- och förvaltning

Mycket bra hände precis innan sommaren. Något vi tyckte var extra roligt var att vi skrev kontrakt med dessa tre stjärnor som kommer förstärka Sigholm Project. 

Förstärkningen innebär att vi tar ett större kliv i utvecklingen av hållbar fastighetsutveckling- och förvaltning och att vi återigen fått byta kontor för att matcha vår växande skara i Stockholm.  

Alla tre kommer arbeta som projektledare inom specifika områden med uppdrag i närområdet. 

Andreas Hellström kommer senast från Sweco och arbetar som Projektledare inom hållbar utveckling och förvaltning av fastigheter. Andreas har erfarenheter från både privat och offentlig sektor och har arbetat i projekt från tidigt idéstadie, i genomförandefasen samt med fastighetsförvaltning med fokus att skapa en mer hållbar morgondag. Genom att arbeta på Sigholm hoppas Andreas kunna brygga fastighets- och energibranschen närmare varandra. Parallellt med projekten har Andreas även varit gruppchef sedan 2013. Styrkor Andreas besitter är att skapa teamkänsla, struktur och effektivitet i uppdrag. 

Elin Steinberg, med gedigen kompetens inom fastighetsområdet med strategiska uppdrag inom förvaltningsutveckling, processledning, arbetsplatsutveckling och energitjänster, kommer Elin senast från placeringar på Sweco och dessförinnan Schneider Electric. Elin är van att arbeta i den tidiga men även strategiska skeden, med utredningar och genomlysningar av olika processer och verksamheter, men även vid genomförande och implementering av strategiska projekt kopplade till fastighetsverksamhet. Ett annat tjänsteområde innefattar hyresgästfrågor med exempelvis strategiska projekt kring utveckling av framtidens arbetsplatser och verksamhetsutveckling och analyser kopplade till detta.


Energi & miljö för ett hållbart samhällsbyggande

Katja Lindblom, som senast kommer från det egna företaget Tila Konsult, med tidigare erfarenhet från bl.a Ramböll, ÅF och Sinfra arbetar som Projektledare inom energi & miljö med fjärrvärmen i fokus för att bidra till ett hållbart samhällsbyggande. Katja tycker om att arbeta med hela fjärrvärmesystemet från produktionsanläggningen till kundens fjärrvärmecentral och ser fram emot att samarbeta med Elin och Andreas för att få ett ännu bättre helhetsgrepp.


Sigholm växer och vi ser fram emot att se vilka spännande uppdrag som kan skapas när vi korskopplar Sigholms kompetenser, vilka strategiska frågor som finns i gränslandet mellan fastighet och energi, då energifrågorna blir en allt viktigare aspekt att ta hänsyn till även för fastighetsägare. 

Varmt välkomna till Sigholm!

Artikeln publicerades: 22/09,2021

Dela artikel