Sedan juni 2019 står det nya badhuset, Nya Lögarängsbadet på plats i Västerås.

Det är en helt ny byggnad med moderna funktioner med tävlings- och träningsbanor, fokus på tillgänglighet och ett badhus för alla.  

"Att vara projektchef har inneburit bland annat att agera stöd till operativa projekt- och arbetsledningen. Ansvaret har även inneburit att ansvara för framtagande av byggnadsprogram, upphandling samt kontrakt av partnering-entreprenad enligt LOU".

- Isabell Stoor, Projektchef Nya Lögarängsbadet, Sigholm Project.  


Fokus på kommunikation, tillgänglighet och hållbarhet

Projektchefen Isabell Stoor har haft det generella ansvaret för dialogen mellan föreningar, intresseorganisationer, näringsliv och politiker. Det grundläggande och ständigt återkommande i projektet har varit vikten av kommunikation. För att möta hitta hitta en lösning på invånarnas och politikernas ambitioner och önskemål har det krävts noggrann projektplanering med fokus på kommunikation.

Projektet har satsat och fokuserat på tillgänglighet som en grundläggande faktor för att fler ska kunna besöka badhuset där alla känner sig välkomna. Det finns könsneutrala/kombinerade omklädningsrum, lyftplan till alla bassänger samt en portabel lyft och i undervisningsbassängen och multi/hoppbassängen finns det höj- och sänkbar botten. Beställaren av projektet, Fastighetsnämnden, Västerås stad beslutade att alla nybyggnationer i Västerås, som uppförs av Fastighetskontoret, ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver eller bättre. Det gällde således för Nya Lögarängsbadet som klarade av kraven för en certifiering. 


Ett högriskprojekt ur många perspektiv

En byggnation av ett badhus är ett högriskprojekt ur många perspektiv. En viktig del i arbetet, för att få in så bra anbud som möjligt, var att påvisa projektets attraktivitet för marknaden. En stor del av arbetet tillägnades förfrågningsunderlaget och upphandlingen för badhuset.


Projektet följde plan och avslutades under budget 

Lösningen för projektet var att använda sig av partnering där samarbetet med NCC har fungerat ypperligt och resulterade i många bra lösningar. Ett resultat av att båda parter varit mycket engagerade och kommunikativa i projektet.

Nya Lögarängsbadet, som invigdes i juni 2019, följde uppsatta mål, tidplaner och avslutades cirka 15 miljoner kronor under budget. Den ursprungliga investeringsramen för projektet låg på 410 miljoner kronor och projektet avslutats således på ca 395 miljoner kronor. Projektet nominerades till Årets Bygge 2020, vilket Sigholm är mycket stolta över. 


"Sigholm Project har specialiserat sig inom större byggnationer, gärna med en tydlig teknisk profil, som projektchef för Nya Lögarängsbadet finns både storleken och komplexiteten i projektet."

- Isabell Stoor, vd Sigholm Project.Artikeln publicerades: 18/03,2020Sigholms roll: Projektchef och byggprojektledare
Tid för projektet: 2016 - 2019
Uppdrag: Nytt badhus i Västerås

9 800 m²
50 x 25m simbassäng
25 x 12,5m hoppbassäng med 4 m djup

Undervisningsbassäng, en barnbassäng, ett gym, kontor, servering och föreningslokaler.”Sigholms inställning och professionalitet har varit en avgörande faktor till varför projektet gått så bra”

- Thomas Pennanen, bitr. fastighetschef på Teknik- och fastighetsförvaltningen i Västerås Stad.
 

Dela artikel