Med bakgrund av en hög efterfrågan av hjälpmedel för en effektiv och hållbar energiomställning inleder nu Sigholm samarbetet med start-up bolaget Neurolearn.

Samarbetet kommer möjliggöra och bredda erbjudandet inom hur vi kan använda AI och ML (Machine Learning) för att skapa snabbare och mer tillförlitliga prognoser och göra avancerade analyser av stora mängder data. Sigholm har branschkunskapen och Neurolearn stärker upp teamet inom AI som ett led i Vinnova-projektet Relai som Sigholm tidigare i höstas beviljats anslag för

Energibranschen står i centrum för de ambitiösa klimatmål som kommer av svensk lagstiftning och Parisavtalet. Förändringade krav på CO2-utsläpp och nya tekniker ställer affärsmodeller på prov. Enligt Fossilfritt Sverige ska utsläppen minska med 62 % till 2030. Så det är bråttom.

Nya stöd, lagar och samarbeten kommer bli nödvändiga för att vi tillsammans ska nå den ambitionen. Ny teknik är en viktigt möjliggörare för den här omställningen där data från olika delar av branschen kan kopplas ihop för att effektivisera flödena och därmed minska både kostnader och utsläpp. Det är en utveckling som Sigholm Tech är nischad inom, i flera samarbeten med ledande energibolag runt om i Sverige och övriga Norden. Till dessa tillhandahåller vi snabba, säkra och skalbara SaaS-tjänster för att modellera kraftvärmesystem. Genom förbättrad insikt i planeringen och konsumtionen av går det att göra betydande vinster för hela samhällen.

Matematik och modellering har alltid legat Sigholm Tech nära. Genom att nu skapa ett samarbete Neurolearn, en ledande kunskapsutvecklare inom AI och ML kommer kunskap kring mönster i dataflöden fördjupas ytterligare vilket kan propellera även hållbarheten hos energibolag. När insikt om produktion, distribution och konsumtion kombineras med matematik, nya beräkningsmöjligheter och AI kan vi hitta lösningar som ligger i absolut framkant. Sverige är en världsledare inom flera energiområden, så även kraftvärmeproduktion. Denna teknik har också mycket riktigt pekats ut av EU som en prioriterad teknik för att nå klimatmålen.

Samarbetet mellan Sigholm Tech och Neurolearn kommer innebära att kan kombinera sektorsspecifik spetskompetens med avancerad data-modellering. Genom bättre förståelse av datasamband är målet att kunna skapa en mer robust och effektiv drift. Det kommer ge fördelar både för teknik, ekonomi och framförallt miljön.

- Det finns helt enkelt mer data tillgängligt än vad som går att överblicka. Vi behöver utveckla stöd fler stöd inom AI och ML för att möjliggöra för bättre beslut i energikedjan, säger Niclas Sigholm, vd Sigholm Tech.

Genom att sammanföra den breda branschkunskap som Sigholm har och den djupa förståelsen för AI och ML som Neurolearn har, kan snabbare och bättre prognoser tas fram för att få bättre insikter för hur man som energibolag kan ställa om på ett säkert och effektivt sätt.

- Vi som jobbat länge och djupt med AI tycker det är väldigt spännande att titta på potentialen inom energibranschen. Med så mycket data krävs bra stöd för bra beslut, säger Helena Söderström, vd Neurolearn.

Kontakt:

Niclas Sigholm, vd Sigholm Tech

niclas.sigholm@sigholm.se

Helena Söderström, vd Neurolearn

helena.soderstrom@neurolearn.se

Artikeln publicerades: 15/03,2021

Dela artikel