Ny placering av huvudkontor för att sammanföra alla avdelningar 

Mälarenergikoncernen tillsammans med Sigholm undersökte under en längre tid en ny placering för ett huvudkontor. Placeringen var inte bara ny utan tanken var att alla avdelningar skulle vara samlade på ett och samma ställe. När alternativen utreddes var avdelningarna utspridda på flera olika ställen runt om i Västerås till följd av att de expanderat och behövt söka större lokaler och lagerytor. 

För att en gemensam yta skulle vara möjlig behövdes en stor fastighet som kunde rymma stora delar av koncernen. Det fanns en fastighet som passade för krav och behov men det var fler företag som var intresserade av samma objekt. Detta ledde till fler undersökningar och utredningar om vilka avdelningar som skulle kunna dela fastigheten med de andra företagen och vilka avdelningar som behövde en annan fastighet att bedriva sin verksamhet i.


Projekten samlades i en gemensam projektportfölj 

Undersökningarna ledde till en uppdelning av flera olika fastighetsprojekt som skulle fortsätta utredas. För att hela projektet skulle fortlöpa smidigare skapades en projektportfölj av alla projekt. Sigholm Projekt blev huvudprojektledare för hela projektportföljen och även delprojektledare för vissa av de olika delprojekten. 

Att vara huvudprojektledare innebar att utreda förutsättningarna för ny-, och ombyggnation av nya kontors-, verkstads-, garage- och lagerytor samt en ny driftcentral med högsta säkerhetsklass. Det innebar även att ansvara för utredning av lokaliseringsfrågor och att presentera genomarbetade beslutsunderlag till projektportföljens styrgrupp. Huvudprojektledaren ansvarade också för bland annat: 

  • Styra, leda och samordna delprojekten och dess delprojektledare utifrån koncernledningens önskemål.
  • Ansvara för att ta fram ekonomi-, tid-, kvalitets-, miljö samt arbetsmiljöförutsättningar.
  • Uppföljning av projekten.
Artikeln publicerades: 18/03,2020Projekttid: 2 år
Delprojekt: 5 st
Antal som har flyttat: 500 st
Involverade från Sigholm: 5 st

Nybyggnation
Tillbyggnad
Ombyggnation
Inhyrning i lokaler.

Dela artikel