Personal- och lokalansvar

Sigholm fick förtroendet att under en period axla rollen som Fastighetschef för Svenska Kraftnät. I rollen ingick personalansvaret för enhetens anställda och konsulter, ansvar för verkets inhyrda lokaler för de ca 1 000 anställda på 5 orter samt en del andra utrymmen. I rollen ingick även den löpande driften för kontoren samt att tillgodose lokaler och etableringar för den framtid Svenska Kraftnät planerar för ca 500–800 nyanställningar eller fler.

Ansvarsområden för Fastighetsenheten innehöll bland annat: lokalstrategi, inredning och möbler, fastighetsförvaltning, teknisk förvaltning, fysisk säkerhet med tillhörande bevakning, FM och lokalvård med tillhörande entreprenörer samt fastighetssupport. 


Pågående projekt under tiden:

  • Samnyttjande av arbetsplatser från fasta arbetsplatser
  • Flyttprojekt
  • Hyresgästanpassningar av nya lokaler
  • Lokalsök av nya kontor på nya orter och utredningar om framtidens lokaler på redan etablerade lokaliseringar
  • Flertalet mindre byggprojekt

Löpande arbetsuppgifter i dagliga driften innehöll bland annat rekryteringar och beställningar av konsulter, arbetsmiljöfrågor kopplat till lokalerna, upphandlingar av leverantörerer, utveckling av enhetens framdrift, enhetsmöten, ledningsgruppsmöten, personalhantering, ledsagning, möten med fastighetsägare, distansarbete under pandemin, återgång till kontoren, kontinuitetshantering, övertagande av nya utrymmen med mera. 

Sigholm har varit med och sett till att fastighetsenhetens arbete har fortlöpt och utvecklas, skapat goda förutsättningar för expansion av affärsverket samt för den tillträdande fastighetschefen, för att klara av uppdraget på kort och lång sikt. 

Artikeln publicerades: 02/01,2023

Dela artikel