ENA Energi AB levererar fjärrvärme till företag och privatpersoner i Enköping. Fjärrvärmeproduktionen tar tillvara resurser som annars inte skulle ha utnyttjats genom att använda returflis som återvinns vis olika miljöstationer runt Mälaren. 


Otydliga riktlinjer och brist på kommunikation kan leda till olyckor

Arbetet med avställning av anläggningsdelar under stopp på Ena energi upplevdes osäkert vilket riskerades att leda till olyckor. Bolaget upplevde problem då arbetssättet som tillämpades genomfördes i form av blanketter som fördes in i en pärm. På så sätt gavs ingen tydlig överblick samtidigt som entreprenörer, som utförde arbete på anläggningen, inte fick ut några arbetstillstånd att ha med sig på plats. 

Kommunikationen mellan underhållsplanerare och driftpersonal försvårades av att det inte fanns några tydliga riktlinjer huruvida man skulle lämna in sina behov av avställningar till driften. Det saknades även ett sätt för att hantera tillfälliga återställningar vid exempelvis provkörning av maskiner. En rutin för huruvida olika anläggningsdelar skulle ställas av behövdes även.


Med avstamp från befintligt arbetssätt togs nya metoder fram

Sigholm Tech utgick från befintliga arbetssätt och de behov som upptäcktes vid en initial analys. Tillsammans med utsedd personal togs nya metoder fram för att:

  • visualisera pågående avställningar och jobb
  • säkerställa att behov av avställningar lämnas in i tid till rätt personal
  • säkerställa att riskanalys genomförs vid planering av jobb
  • arbeta med avställningsmallar som kan förfinas och återanvändas varje år
  • ge ut kopior av arbetstillstånd till entreprenörer som jobbar mot avställningar
  • säkerställa att inga avställningar återställs utan att samtliga arbetstillstånd är inlämnade av respektive utförare.


En säkrare plats med bättre kommunikation

Efter implementerat arbetssätt blev arbetsplatsen en säkrare plats för både kunden och inhyrda entreprenörer där det även fördes en förbättrad kommunikation mellan underhålls- och driftpersonal. För att behålla den ökade säkerheten och tidsbesparingen genomförs nu även kontinuerlig utveckling av avställningsmallarna.

”Initialt upplevdes förbättringen som krånglig och svår, men tack vare tydliga instruktioner och kontinuitet i säkerhetstänket kring säkra avställningar baserat bland annat på esa, blev förståelsen stor. Organisationen var delaktig i hela processen, vilket ökade insikten där alla blev medvetna om att det var för vår egna säkerhet denna ”krånglighet” finns till."

- Åsa, tidigare underhållschef, ENA energi

Artikeln publicerades: 18/03,2020"Sedan implementeringen har det flutit på och säkerhetstänket har lyfts hos alla. Säker avställning/arbetstillstånd inför alla jobb är numera en självklarhet.” 

- Åsa Essendrup, tidigare underhållschef, ENA energi

Dela artikel