Framtagning av förstudie och projektplan

År 2018 påbörjades byggnationen av Block 7, Mälarenergis kraftvärmeverk som möjliggör en fossilfri uppvärmning från och med i år, 2020. För att en sådan här byggnation överhuvudtaget skulle vara möjlig krävdes en gedigen projektplan för att tillgodose alla behov och se till så att processerna följdes enligt plan. 

Sigholm Projekt fick då i uppdrag att arbeta fram en behovsanalys, förstudierapport, projektplan och handlingar inför om- och tillbyggnad av lokaler som skulle stödja bygget av Block 7. Lokaler som behövde upprättas var kontor, omklädningsrum, verkstad, förråd samt utvändiga ytor.  

Kommunikation är grunden i våra uppdrag 

Med gedigen erfarenhet inom samhällsprojekt och omfattande projekt vet vi hur viktigt det är med kommunikation. Det här är någonting vi låter genomsyra våra projekt och ständigt fortbildar oss inom. 

Projektledaren upprättade i detta fall en projektorganisation och ansvarade för samordning och kommunikation med beställare, verksamhet, skyddsombud och intressenter. Projektledaren ansvarade bland annat för: 

  • Rapportering till styrgrupp.
  • Definiering och planering av projektomfattning.
  • Leda personalintervjuer, workshop och materialinventeringar.
  • Framtagning av beslutsunderlag och resursplan. 
  • Upphandling, kontrakttecknande och ledning av projektörer.
  • Upprättande och uppföljning av projektkalkyl och budget.
  • Ansvar för framtagande av projekt-, miljö- och arbetsmiljöriskanalyser, med mera. 


Minskade kostnader och effektiviserat arbetssätt

Genom att nu ha en samlad verksamhet på plats kan projektet långsiktigt säkerställa att verksamheten har lokaler där arbete kan ske säkert, effektivt och miljöanpassat. Det här har bidragit till minskade transport- och logistikkostnader, möjlighet till förbättrad samverkan mellan lager och produktionsverksamhet samt möjligheten att uppnå Mälarenergis standard för verksamhetens marknadsförutsättningar och utveckling. Det vi gjorde:

  • Säkerställde en fungerande layout vilket ledde till behovsanpassade lokaler för Elnät S&E och AO-Värme Produktion.
  • Projektet löpte på enligt budget enligt inriktningsbeslut av Mälarenergi och Elnäts styrelse.
  • Genomförde en smidig och säker inflyttning enligt tidsplan.  
Artikeln publicerades: 18/03,2020
Projekttid: 2018 - 2020
Invändiga ytor: ca 250 m²
Utvändiga ytor: ca 2600 m²
Isabell Stoor - huvudprojektledare Fastighet 2020

Mustafa Aldoori - projektledare Elnät & Värme Block 7

Dela artikel