För stora och innovativa projekt med tydlig klimatnytta finns möjlighet att ansöka om stöd från EU:s Innovationsfond. Underlagen som krävs för att göra en ansökan är mycket omfattande och måste utformas in i minsta detalj av kraven i utlysningstexten. Sigholm har för en kunds räkning genomfört ett uppdrag att koordinera och ta fram delar av underlaget för en ansökan till EU:s innovationsfond avseende ett CCS-projekt.  

Hålla koll på alla trådar

Även om kunden såklart kände sitt projekt allra bäst så behövde de stöd av en extern part som kunde se på ansökan med nya ögon för att upptäcka eventuella brister eller luckor i ansökningshandlingarna. Dessutom behövde de någon som kunde hålla ihop arbetet och se till så att de olika underlagen som producerades av olika personer inte  stod i strid emot varandra. Det visade sig också att en del kapitel behövde skrivas om och kompletteras med ny information. Sigholm bistod även med kontakter till externa specialister för att lyfta ansökan ytterligare några steg.

Tydlighet och förtroende från början

Kunden var tydlig från början med att uppdraget krävde mycket tid och täta avstämningar. Genom en öppen och förtroendefull kommunikation mellan beställare och projektledare kunde arbetet navigera rätt och hålla hög fart. Eftersom det gjorts klart från början att behovet av tillgänglighet var mycket stort, men under en strikt avgränsad tid, så fungerade upplägget utmärkt. 

Leverans före utsatt tid

Trots att uppgiften att sätta samman en ansökan till Innovationsfonden är mycket komplex kunde arbetet avslutas flera dagar innan utsatt deadline. Nyckeln till framgång var kundens mycket engagerade projektgrupp och ett gott samarbete. Uppdraget krävde flexibilitet, kreativitet och fokus – en inspirerande kombination av utmaningar!

Artikeln publicerades: 29/08,2023

Johanna Ek Wahlqvist, Projektledare

Dela artikel